Werkvormen coaching en workshops

Biografische tijdlijn
Het leven wordt vooruit geleefd en achteruit begrepen (vrij naar S. Kierkegaard). Een biografische tijdlijn voor leven en/of werk legt thema’s en patronen uit het verleden bloot en zijn daarmee een bron van inspiratie voor de toekomst.

Discover persoonlijkheidstest
Talenten, ambities, werkcontext. Wie meer duidelijkheid hierover wil, vult de elektronische vragenlijst in en ontvangt een persoonlijk rapport. Als gecertificeerd coach help ik je het rapport te interpreteren en conclusies om te zetten in ontwikkelacties.

Elementenvierhoek
De elementen Vuur, Lucht, Water, Aarde staan voor een set van persoonlijkheidskenmerken. Het is een eenvoudige manier om meer zelfinzicht te krijgen op je kwaliteiten en valkuilen. Hieraan zijn tevens ontwikkeltips gekoppeld. De Elementenvierhoek geeft een stevige basis in workshops en coaching.

Enneagram
Negen persoonlijkheidsstructuren vormen samen het Enneagram met klinkende namen als Baas, Winnaar, Waarnemer. Het biedt houvast in de ontdekkingstocht wie je zelf bent en wat jou drijft en het herkennen van de drijfveren van de ander. Het is een ondersteunend model bij persoonlijke en team-ontwikkeling.

Kerntransformatie
Een diepere duik in je onderbewuste. Uitgangspunt is een situatie dat een lastig gevoel oplevert. Via een vaste methode van vragen stellen, gaan we op zoek naar de kern van dit lastige gevoel, naar de kern van jezelf. Dit leidt tot ontspanning en voorkomt vaak herhaling van het lastige gevoel in nieuwe stuaties. Kerntransformatie is ontwikkeld vanuit het NLP.

Koerszoekende opdrachten loopbaan
Loopbaanbegeleiding gericht op een stap naar een (nieuwe) baan en werkgever kent zijn eigen koerszoekende onderzoek en opdrachten. Dit kan o.a. gaan om het in kaart brengen van je werkdrijfveren, talenten en vaardigheden, de ideale werkcontext en werkpositie en je toekomstdroom. Waar gewenst tevens: begeleiding bij het verkennen van en in gesprek gaan met je netwerk en het actief oriënteren/stappen zetten op de arbeidsmarkt.

Speelse Werkvormen
Waarderende vragen, visualisaties, de natuur als metafoor, gedichten schrijven en collages maken. Waar dit nuttig is voor het proces zet ik een scala aan creatieve werkvormen in.

Systemisch Werken
Hoe verhoudt jij je tot je omgeving? Welke plek neem jij in? Welke plek nemen anderen in je omgeving in? Met systemisch werken worden patronen en dynamieken in familie- of organisatiecontext helder. Van daaruit kan acceptatie of verandering ontstaan.

Voice Dialogue
Ieder mens herkent in zichzelf wel stemmen die soms tegenstrijdig lijken. We noemen ze subpersoonlijkheden. Via Voice Dialogue gaan we we dialoog aan, zetten we stemmen extra in de spotlight. Wat is de oorsprong van de stem, welke overtuiging zit erachter? Hoe vesterkt of verzwakt de stem je in sommige situaties. Dit te herkennen, geeft keuzevrijheid en zet beweging in gang.